Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Pobieranie opłat za parkowanie w soboty nie jest niezgodne z prawem.
prawnik Zasady i tryb obciążania właścicieli pojazdów samochodowych opłatami z tytułu parkowania na terenie stref płatnego postoju reguluje ustawa o drogach publicznych. Zgodnie z brzmieniem art. 13b ust. 1 tej ustawy opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania, pobiera w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Przepis ten zawiera więc enumeratywnie wskazane przesłanki, które po łącznym spełnieniu dają podstawę do obciążenia użytkowników pojazdów opłatą za parkowanie. W praktyce okazało się, że w niektóre podmioty źle interpretowały określenie „dni robocze”, gdyż tylko w takie dni opłata może być nałożona, i w swoich uchwałach nakładały obowiązek uiszczenia opłat za parkowanie również w soboty. Ostatecznie wątpliwości rozwiązał Naczelny Sąd Administracyjny, który uchwałą z dnia 26 kwietnia 2016 r. wydaną w sprawie o sygnaturze AKT I OSK 3507/15 stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. nr XXVI/206/13 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek za parkowanie pojazdów, w części jakiej dotyczyła ona nałożenia obowiązku uiszczania opłat za parkowanie w soboty.

Grafika źródło:sxc.huNota prawna:
Niniejszy artykuły nie stanowi porady prawnej i ma charatker wyłączne informacyjny.

Przeczytaj również: