Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Ostatni rok obrotowy spółki akcyjnej w przypadku wygaśnięcia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej
prawnik Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Na mocy art. 386 § 2 k.s.h. przepis powyższy ma również zastosowanie do wygaśnięcia kadencji członka rady nadzorczej. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna, Wyrokiem z dnia 24 listopada 2016 r. wydanym w sprawie III CZP 72/16 orzekł, iż za ostatni pełny rok obrotowy w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 KSH należy uznać rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.


Nota prawna:
Niniejszy artykuły nie stanowi porady prawnej i ma charatker wyłączne informacyjny.

Przeczytaj również: