Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Od 01 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł tylko przez rachunek bankowy
prawnik Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Powyższe jest konsekwencją nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej — ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2016 r. poz. 780. Nowelizacja dodaje art. 22p PIT, zgodnie z którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie może odliczyć jako kosztu działalności kwot wynikających z transakcji, której wartość przekracza 15 tys. zł (odpowiednio zmiana dotyczy podatników CIT). Wyjaśnić również należy, że art. 22p PIT odwołuje się do art. art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który nakłada na firmy obowiązek używania rachunku bankowego w przypadku transakcji powyżej 15 tys.

Firmy, które nie zastosują się do nowych zasad i dokonają płatności z pominięciem przelewu bankowego, nie będą mogły zaliczyć danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Pamiętajmy, że limit ten obowiązuje w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł. Natomiast transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wprowadzone zmiany mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Znacznie większa ilość transakcji będzie miała swoje potwierdzenie m.in. w wykazach bankowych. Po drugie, utrudnione zostanie ukrywanie rzeczywiście osiąganych dochodów przez przedsiębiorców, co skutkować będzie dokładniejszym naliczaniem należności podatkowych.

Na zakończenie wskazać należy, że nowe regulacje dotyczące korekty kosztów nie będą miały zastosowania do płatności związanych z wydatkami przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli przed 1 stycznia 2017 r.

zdjęcie: freeimages.comNota prawna:
Niniejszy artykuły nie stanowi porady prawnej i ma charatker wyłączne informacyjny.

Przeczytaj również: