Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Zmiany w umowach o pracę na okres próbny
prawnik Od dnia 22 lutego 2016 roku zmianie ulegną przepisy kodeksu pracy dotyczące rodzajów umów o pracę i zasad ich zawierania. Po nowelizacji obowiązywać będą inne zasady zawierania umów o pracę na okres próbny.

Do dnia 22 lutego 2016 roku każda z umów określonych w art. 25 k.p. tj umowa o pracę na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony mogła być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, z tym ograniczeniem że taka umowa nie mogła być zawarta na okres dłużny niż 3 miesiące.

Po nowelizacji kodeksu pracy, umowę o pracę na okres próbny będzie można, co do zasady, zawrzeć tylko jeden raz i to wyłącznie w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Maksymalny okres zatrudnienia w takiej formie pozostał taki sam i nadal wynosić będzie 3 miesiące. Radca prawny Warszawa

Wyjątkiem od reguły jednokrotnego zawierania z pracownikiem umowy na okres próbny jest możliwość zawarcia kolejnej umowy o pracę w takiej formie, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub upłynie co najmniej 3 letni okres od ustania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, z tym że jeżeli pracownik po upływie 3 letniego okresu miałby wykonywać ten sam rodzaj pracy co poprzednio, to zawarcie umowy na okres próbny będzie mogło być ponowione tylko jeden raz.

Zmiany w tym zakresie podyktowane zostały przede wszystkim tym aby pracodawcy nie mogli nadużywać instytucji umowy o prace na okres próbny oraz żeby ta forma umowy nie była wykorzystywana w celu wydłużania form zatrudnienia okresowego pracownikaNota prawna:
Niniejszy artykuły nie stanowi porady prawnej i ma charatker wyłączne informacyjny.

Przeczytaj również: