Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Zmiany w urlopach rodzicielskich
prawnik Od 02 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy, wydłużony okres, w którym pracownica może złożyć wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego. Okres ten został wydłużony z 14 do 21 dni, przy czym wniosek taki winien być złożony bezpośrednio po porodzie.

Również do 21 dni wydłużony został okres, w którym może zostać złożony wniosek dotyczący rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub części i powrotu do pracy oraz wniosek dotyczący udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości lub części.

Wydłużeniu uległa również długość urlopu rodzicielskiego. Przed nowelizacją kodeksu pracy długość urlopu rodzicielskiego wynosiła 26 tygodni, niezależnie do ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Po zmianach, ustawodawca przewidział dwa okresy urlopów rodzicielskich 32 tygodnie - w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie – w przypadku urodzenia większej ilości dzieci w jednym porodzie, przy czym urlop ten przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka.

Urlop rodzicielski rodzicielki jest udzielany jednorazowo lub w częściach. Nie może on zostać udzielony po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 lat. Jest to data graniczna, uniemożliwiające skorzystanie ze wspomnianych powyżej uprawnień. Ustawodawca uregulował również, w przypadku urlopów rodzicielskich udzielanych częściami, długość trwania poszczególnych jego części. Co do zasady długość każdej z części tego urlopu nie może być krótsza niż 8 tygodni. Od zasady tej przewidziano jednak wyjątki. I tak w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie okres pierwszego urlopy rodzicielskiego nie może być krótszy niż 6 tygodnie. W przypadku zaś pracownika, który przyjął dziecko do 7 roku życia na wychowanie w drodze przysposobienia lub jako niezawodowa rodzina zastępcza lub w przypadku dziecka, co do którego wydano decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10tego roku życia okres pierwszej części urlopu rodzicielskiego nie może być krótszy niż 3 tygodnie. Gdyby zaś ostatnia część urlopu rodzicielskiego była krótsza niż 8 tygodni, to powinno ją się wykorzystać jednorazowo do końca.Nota prawna:
Niniejszy artykuły nie stanowi porady prawnej i ma charatker wyłączne informacyjny.

Przeczytaj również: