Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Wyrok Sądu Najwyższego w przedmiocie zasad zwrotu dotacji unijnych
prawnik W październiku 2015 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt. I CSK 878/14) wydał precedensowy wyrok określającym zasady zwrotu dotacji unijnej przez przedsiębiorcę w razie niewykonania części zadań przewidzianych umową o wsparcie. W przedmiotowym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że naruszenie postanowień umowy o dofinansowanie nie może pociągać za sobą automatycznie konieczności zwrotu całego dofinansowania. Kwota zwrotu dotacji powinna więc być proporcjonalna, określona z uwzględnieniem zakresu, w którym umowa nie została wykonana

Sąd Najwyższy podważył tym samym dotychczasowe rygorystyczne stanowisko Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Odbieranie znacznej części dopłat, a często nawet całości ze względu na drobne nieprawidłowości było problemem naszego systemu kontroli wydatkowania środków unijnych. System ten zdaniem Sądu Najwyższego powinien mieć przede wszystkim charakter korekcyjny, naprawczy i wychowawczy, a jedynie w szczególnych sytuacjach represyjny. Tymczasem dotychczasowe działania powodowały odbieranie środków nawet za niewielkie przewinienia, które praktycznie są nie do uniknięcia.

Po tym wyroku dla wielu przedsiębiorców, którzy zostali całkowicie pozbawieni wsparcia na skutek stwierdzonych niedociągnięć została otwarta droga sądowa. Mają oni jeszcze szanse odzyskać zwrócone pieniądze, o ile oczywiście nie upłynęły terminy przedawnienia.Nota prawna:
Niniejszy artykuły nie stanowi porady prawnej i ma charatker wyłączne informacyjny.

Przeczytaj również: