Obsługa prawna spółek  

radca prawny Warszawa, Piastów, radca prawny Olsztyn

  Dla przedsiębiorców   Pro Bono   Publikacje       obsługa prawna   rozwody Olsztyn   English
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radca prawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Radca prawny Warszawa, Piastów, Olsztyn

Prawnik PRO BONO - pomoc osobom potrzebującym
Radca prawny olsztyn Usługa pro bono zaadresowana jest dla osób najuboższych, korzystających z opieki pomocy społecznej, niemogących poradzić sobie z problemami prawnymi. W ramach tej usługi proponujemy bezpłatną pomoc prawną, w podstawowym zakresie.

Kto może ubiegać się o pomoc pro bono

Bezpłatną pomoc prawną uzyskać może osoba, której w poprzednim roku przyznano pomoc z opieki społecznej lub osoba, która w inny sposób wykaże bardzo trudną sytuację finansową. Z pomocy tej mogą również skorzystać kombatanci i weterani oraz ofiary lub świadkowie przemocy domowej.

Zakres pomocy

Pomoc prawna będzie polegała na:

· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
lub w innym zakresie, jeżeli Kancelaria uzna to za uzasadnione.

Jak skorzystać

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej należy:
- umówić się telefonicznie na spotkanie - tel. 508-294-857
- pomoc prawna jest udziela wyłącznie osobiście, w siedzibie Kancelarii w Olsztynie.
- pomoc prawna udzielana jest w godzinach od 10:00 do 12:00 w poniedziałki